Wersja polska English version

2005.07 Umowa ramowa z Philip Morris Polska S.A.


Na bazie doświadczeń z wcześniejszej współpracy koncern Philip Morris Polska S.A. podpisał z CCA umowę ramową na świadczenie usług audytu i doradztwa technologicznego.

W ramach podpisanej umowy specjaliści CCA będą realizowali prace związane z kontrolą rozwiązań informatycznych dotyczących interaktywnych projektów marketingowych Philip Morris Polska S.A. opartych na technologiach internetowych Microsoft.

Doświadczenie CCA w analizie i prowadzeniu projektów informatycznych opartych o technologie firmy Microsoft oraz tworzeniu interaktywnych rozwiązań internetowych, ma zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu technologicznego i bezpieczeństwa wdrażanych przez Philip Morris Polska S.A. rozwiązań interaktywnych.

Nota prawna