Wersja polska English version

Integracja systemów IT

integracja, wdrożenia, instalacja systemów informatycznych, projekty, doradztwo wdrożeniowePodstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy oraz zapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymi dostawcami danych i usług.

Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznych jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji (ROI).

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większość procesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

Projektujemy, integrujemy i wdrażamy systemy w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania.
Osiągnięcie celu, którym jest zbudowanie sprawnego, efektywnego systemu informatycznego, wymaga zespolenia działań w różnych sferach techniki komputerowej. Działania te łączą wiedzę z zakresu sieciowych systemów operacyjnych, okablowania strukturalnego, technologii sieciowych i infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu stworzenia spójnego systemu informatycznego.

Każdorazowo dobieramy technologię do potrzeb, w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraz najlepszych technik i zaleceń producentów systemów. Kładziemy nacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności z wymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.

Dzięki umowom partnerskim i autoryzacjom wiodących producentów sprzętu i oprogramowania, posiadamy wiedzę specjalistyczną i wsparcie bezpośrednio od zespołów inżynierskich dostawców.

Posiadamy udokumentowaną praktykę w:

Zapewniamy wsparcie we wszystkich etapach procesu integracji:

Zapewniamy skuteczną i zgodną ze światowymi standardami metodykę prowadzenia projektu.
Dzięki niej nawet najbardziej skomplikowane projekty integratorskie kończymy w ramach ustalonego czasu i budżetu. Dzięki wypracowanej niezależności od producentów technologii informatycznych proponujemy rozwiązanie najbardziej funkcjonalne i skuteczne z punktu widzenia interesów Klienta.

Proces integracji traktujemy w sposób kompleksowy zapewniając szkolenia dla użytkowników nowych systemów, poprzez które będą mogli sprawnie wykorzystywać nowe rozwiązania. Często proces wdrożenia jest przeprowadzany w sposób umożliwiający nieprzerwaną pracę Firmy, dla której realizujemy projekt.

Nota prawna