Wersja polska English version

Systemy poczty i pracy grupowej

systemy poczty i pracy grupowej

Poczta elektroniczna stanowi główne medium komunikacji biznesowej oraz istotne medium marketingowe.

Prawidłowo zaprojektowany system pocztowy wraz z systemem obiegu i dystrybucji informacji wpływa na poprawę komunikacji wewnątrz firmy oraz komunikacji z kontrahentami, współpracownikami i potencjalnymi klientami.

Tak jak w przypadku telefonu i faksu - podstawowym wymaganiem stawianym poczcie elektronicznej jest jej sprawność i bezawaryjność. Od sprawnego funkcjonowania systemu pocztowego oraz jego bezpieczeństwa często zależy bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstwa. Efektywny i bezpieczny dostęp dla pracowników zdalnych często decyduje o szybkości reakcji na zmiany rynkowe i wpływa na utrzymanie konkurencyjności firmy.

Wybór systemu pocztowego oraz usług zintegrowanych powinien być ściśle powiązany z celami biznesowymi firmy i dostosowany do jej specyfiki. Migracja do innego systemu jest zazwyczaj droga i kłopotliwa - tym istotniejsze jest, ażeby wybrane rozwiązania spełniały obecne i przewidywane wymagania, będąc przy tym nowoczesnymi, otwartymi na nadchodzące technologie.

Systemy obiegu dokumentów i pracy grupowej, często tworzone jako rozwinięcie systemu pocztowego również powinny być dostosowane do zmieniających się wymagań i technologii, po to by spełniały swoją funkcję również w przypadku zmiany technologii lub dróg przepływu dokumentów (np. przy restrukturyzacji firmy).

Nowe technologie - jak faks elektroniczny, poczta głosowa, VoIP - coraz częściej integrowane z usługami poczty elektroniczej, wpływają na poprawę komunikacji w firmie, jak również zmniejszenie kosztów przesyłu informacji i jej obróbki. Ich wdrożenie wymaga szerokiej wiedzy i ścisłej współpracy specjalistów na pograniczy informatyki i telekomunikacji. W celu uzyskania najlepszych efektów zarówno faza projektu jak i wdrożenia przeprowadzone muszą być przez specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniu technologii heterogennych.

Proponujemy:

Nota prawna