Wersja polska English version

Outsourcing usług serwisowych

opieka informatyczna WarszawaProponowany przez nas outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników.

Nasze udokumentowana, wieloletnia praktyka w świadczeniu usług serwisowych gwarantuje Klientom najwyższej jakości obsługę wykwalifikowanego i doświadczonego serwisu. Współpraca partnerska z największymi producentami sprzętu i oprogramowania zapewnia wsparcie producentów przy doborze i rozwoju systemów oraz możliwość negocjacji w imieniu naszych Klientów specjalnych cen i rabatów.

W ramach usługi outsourcingu oferujemy:

 1. Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Pozwala on przeanalizować i zabudżetować potrzeby i przyszłe nakłady na pion IT.
 2. Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów na eksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych w firmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.
 3. Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych. Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty i zracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłe budżety.
 4. Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii – pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfiki firmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnia niezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, ekonomiczne uzasadnienie nakładów oraz pozwala zminimalizować TCO (total cost of ownership – całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej.
 5. Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania.
 6. Opiekę informatyczną nad serwerami i środowiskiem sieciowym (firewall, sieć, switche) – w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.
 7. Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a w tym:
  • zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa,
  • zarządzanie firewallem oraz zaplanowanymi regułami dostępu do sieci wewnętrznej,
  • instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych),
  • monitoring pracy serwerów sieciowych,
  • monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką,
  • prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów – zarówno w sesji zdalnej jak i w siedzibie Klienta.
 8. Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami klienckimi, a w tym:
  • hot-line – pomoc telefoniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników,
  • interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line,
  • okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta.
 9. Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego.
 10. Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów.
 11. Inne usługi informatyczne.

Powyższe usługi, składające się na outsourcing informatyczny, mają na celu zapewnienie Państwu rzetelnej obsługi technicznej, nie tylko na poziomie bieżących awarii sprzętu czy oprogramowania, lecz również na polu planowania i rozwoju.

Prawidłowe zaplanowanie infrastruktury IT i późniejsza fachowa jej obsługa umożliwiają znaczące zwiększenie MTBF (mean time between failures – średni czas pomiędzy awariami) pracy całego systemu oraz zredukowanie nakładu środków i czasu przeznaczonego na rozwój i utrzymanie IT (TCO). Pozwalają one również zwiększyć wydajność i stopień wykorzystania całego środowiska informatycznego Przedsiębiorstwa.

Nota prawna