Wersja polska English version

Serwis i Outsourcing

usługi informatyczne Warszawa, obsługa informatyczna firm
Stałe umowy serwisowe

Umowy serwisowe zapewniają kompleksową obsługę informatyczną sieci, serwerów oraz wsparcie użytkowników końcowych z gwarantowanymi czasami reakcji serwisu. Umożliwiają zastąpienie lub zredukowanie istniejącego działu IT oraz zwiększenie jakości wsparcia informatycznego. Uniezależniają Klienta od urlopów i zwolnień własnych pracowników.

Asysta techniczna

Asysta techniczna umożliwia naszym Klientom uzyskanie dostępu do wysokiej klasy specjalistów w celu realizacji pojedynczych zleceń wdrożeniowych oraz okresowych przeglądów utrzymaniowych wdrożonych systemów. Zmniejsza to nakłady bieżące na utrzymanie lokalnych działów IT, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są niezbędni, zapewniając dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb.

Outsourcing usług serwisowych

Outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu odciążenie lokalnych działów IT oraz zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników.

Jakość obsługi i serwisu systemów informatycznych
ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania każdej firmy.

Prawidłowo planowane i przeprowadzane działania serwisowe pozwalają na:

Szeroka wiedza naszego personelu technicznego, posiadane doświadczenie oraz wsparcie ze strony producentów sprzętu i oprogramowania pozwala nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Nasz Klient zyskuje szybki i skuteczny serwis,
otrzymuje rozwiązanie całego problemu a nie tylko jego skutków.

Oferujemy pełen zakres usług informatycznych poparty wieloletnią praktyką i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników.

Zapewniamy naszym Klientom serwis dostosowany do ich wymagań – zarówno pod względem ekonomicznym, szybkości reakcji na zgłaszane problemy jak i indywidualnych potrzeb.

Gwarantujemy utrzymanie infrastruktury informatycznej na najwyższym poziomie, zapewniającym zmniejszenie awaryjności, zwiększenie wydajności oraz wysokie bezpieczeństwo systemów.

W ramach oferty serwisu proponujemy:

Nota prawna