Wersja polska English version

Rozwiązania

Bezpieczeństwo sieci

Informacje przechowywane w firmie często stanowią podstawowy kapitał przedsiębiorstwa - od ich bezpieczeństwa zależy nie tylko utrzymanie przewagi konkurencyjnej, lecz często także bezpieczeństwo biznesowe całego przedsięwzięcia.

Systemy poczty i pracy grupowej
Systemy poczty i pracy grupowej stanowią podstawowy trzon komunikacji przedsiębiorstwa. Od ich bezawaryjności i bezpieczeństwa zależy bezpieczeństwo biznesowe firmy. Właściwie zaprojektowane i wdrożone pozwalają na usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy oraz z jej kontrahentami. Integracja z usługami dodatkowymi jak zarządzanie dokumentami, elektroniczny faks czy poczta głosowa pozwalają na stworzenie jednorodnego środowiska dystrybucji informacji.
Rozwiązania archiwizacji i składowania danych
Bezpieczeństwo danych jest uzależnione nie tylko od fizycznego bezpieczeństwa dostępu do danych, lecz także od bezpiecznego ich przechowywania. Utrata danych może powodować zarówno przerwy w pracy jak również rzeczywiste straty będące zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Rzeczywista wartość danych często jest doceniana dopiero po ich bezpowrotnej utracie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych - wiarygodna archiwizacja istotnych dla przedsiębiorstwa informacji oraz polityka szybkiego ich odtwarzania powinny zostać zaplanowane jeszcze na etapie projektowania systemu informatycznego.
Kompleksowa ochrona antywirusowa
Systemy ochrony antywirusowej stały się standardowym wyposażeniem każdego systemu informatycznego. Ich skuteczność zależy nie tylko od jakości systemu, lecz także jego właściwej implementacji.
Ochrona przed spamem i mass-mailingiem

Napływ niechcianej poczty elektronicznej rośnie lawinowo w ciągu ostatnich lat, stając się realnym problemem dla przedsiębiorstw. Spam i mass-mailing zmniejsza wydajność pracy i użyteczność zamierzonej korespondencji elektronicznej, która ginie w natłoku niechcianej poczty.

Zintegrowane systemy faksowe
Rozwiązania faksu elektronicznego zintegrowanego z systemami poczty elektronicznej.
Serwery dla małych i średnich firm
Systemy informatyczne małych i średnich przedsiębiorstw oparte na Ms Windows Small Business Server zmniejszają koszty eksploatacji i przynoszą wymierne zyski w postaci zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy dróg przepływu informacji wewnątrz Firmy oraz pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego dostawcami, współpracownikami i klientami.
Rozwiązania dla sektora farmaceutycznego
Gama rozwiązań CCA dla firm sektora farmaceutycznego zapewnia podniesienie skuteczności działań firm farmaceutycznych w różnych obszarach funkcjonowania. Przedstawione systemy informatyczne, dopasowane do specyfiki funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku, pozwalają na ograniczenie kosztów organizacji przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności oraz szybkości reakcji na trendy rynkowe i działania konkurencji.
Nota prawna