Wersja polska English version

2005.06 System raportów i analiz danych

system raportów i analizCCA zakończyło wdrożenie oprogramowania automatyzującego proces raportowania wyników sprzedaży dla Przedstawicieli Handlowych w oparciu o regionalne i subregionalne dane uzyskiwane od zewnętrznych dostawców.

Wcześniejszy system tworzenia raportów i zestawień sprzedaży charakteryzował się wysokim współczynnikiem pracochłonności oraz niewielką automatyzacją procesu, w wyniku czego bardzo długim czasem generowania zestawień.

Nowy system umożliwia automatyczne generowanie predefiniowanego zestawu raportów i natychmiastowe udostępnianie ich w wewnętrznym systemie intranetowym firmy. Umożliwiło to na kilkunastokrotne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki analiz oraz zmniejszyło wymagane do ich wykonania zasoby. Tym samym wszelkie analizy oraz raporty wykonywane są w momencie wprowadzenia danych do systemu, a Kierownicy Regionalni i Przedstawiciele Handlowi mają na bieżąco zdalny wgląd w zestawienia wyników sprzedaży w podziale na regiony. Elastyczny system raportów, zestawień i monitorowania zmian umożliwia kontrolę wyników pracy Przedstawicieli Handlowych w porównaniu z trendami rynkowymi dla regionu oraz kraju.

system raportów i analizDzięki nowemu systemowi Solvay Pharmaceuticals jest w stanie szybciej i elastyczniej reagować na zmiany trendów rynkowych oraz dokładniej planować strategie sprzedaży i marketingu. Umożliwia to zwiększenie konkurencyjności firmy oraz stałe podnoszenie wyników sprzedaży.

Wdrożony system korzysta z technologii SQL. Do konwersji i transferu danych wykorzystuje najnowszą wersję narzędzia OLAP Extractor. Raporty i administracja systemem zintegrowane są ze środowiskiem CCA WideCMS.

Modułowa budowa oprogramowania pozwala na dostosowanie go do nietypowych potrzeb Nabywcy, jak również umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych źródeł analizowanych danych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.pharmasoftware.pl poświęconej gamie rozwiązań i usług CCA dedykowanych dla sektora farmaceutycznego.

Nota prawna