Wersja polska English version

2005.05 Obsługa infrastruktury telekomunikacyjnej ADGAR

obsługa infrastruktury telekomunikacyjnej ADGARPomiędzy CCA i ADGAR Polska została podpisana umowa, na mocy której CCA przejmuje obowiązki konsultanta teleinformatycznego firmy ADGAR oraz podejmuje się obsługi technicznej systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych zainstalowanych w budynkach należących do firmy ADGAR Polska.

Współpraca pomiędzy ADGAR i CCA obejmuje ponadto analizy, projekty i wdrożenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wraz z międzynarodową integracją systemów telekomunikacyjnych łączących wszystkie firmy grupy ADGAR.

Firma ADGAR, poprzez starannie planowany rozwój infrastruktury budynków oraz ciągłe wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, jest w stanie zapewnić swoim Najemcom szeroki zakres usług telekomunikacyjnych - od standardowej łączności analogowej aż po telefonię IP oraz rozwiązania dedykowane dla CallCenter. Przeprowadzane inwestycje gwarantują Najemcom budynków ADGAR ciągłą poprawę standardu świadczonych usług, dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz minimalizację kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem własnej infrastruktury, przy zagwarantowaniu wysokiego poziomu dostępności usług.

Oprócz planowania i obsługi systemów teleinformatycznych CCA będzie również świadczyć usługi wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej dla Najemców budynków ADGAR.

Nota prawna