Wersja polska English version

2005.03 Aplikacja OLAP Extractor

aplikacja OLAP ExtractorZakończyły się ostateczne testy aplikacji OLAP Extractor umożliwiającej transfer wielowymiarowych danych z kostek OLAP do Ms SQL Server.

Aplikacja umożliwia selekcję i przekształcenie wielowymiarowych danych zawartych w kostkach (cubes) Ms Analysis Services do struktur relacyjnych serwerów SQL.

Wielopoziomowy system preselekcji oraz parametryzacji zapytań MDX dla kostek OLAP (OLAP cubes) w Microsoft Analysis Services oraz elastyczny sposób definiowania docelowych struktur danych serwera Microsoft SQL Server wraz z jednoczesną możliwością przekształcania zapisywanych danych, pozwalają na szybką i efektywną migrację wybranych danych z kostek OLAP do płaskich struktur relacyjnych baz danych.

Aplikacja stanowi idealne rozwiązanie dla wszelkich zastosowań wymagających sprawnego, wybiórczego lecz zautomatyzowanego eksportu danych otrzymanych w postaci kostek OLAP oraz ich importu do baz danych MsSQL z jednoczesnym tworzeniem i weryfikacją słowników miar i wymiarów oraz automatycznym dostosowaniem tworzonych tabel do zmieniających się struktur miar kostek OLAP.

Aplikacja została wykonana w technologii Microsoft .NET.

Nota prawna