Wersja polska English version

2005.10 Migracja Lotus Notes do Ms Exchange 2003

Dla naszego Klienta wykonaliśmy migrację środowiska poczty i pracy grupowej z systemu Lotus Notes/Domino do systemu Microsoft Exchange 2003.

Przeprowadzona została migracja poczty oraz danych 40 użytkowników wraz z migracją ustawień personalizowanych, książek adresowych, wiadomości archiwalnych i folderów grupowych.

Migracja umożliwiła zwiększenie integracji systemu obiegu dokumentów z platformą Ms Office oraz uruchomienie nowych funkcjonalności dostarczanych z produktami firmy Microsoft.

Szczególny nacisk został położony na umożliwienie bezpiecznego dostępu z zewnątrz firmy do poczty, przy zachowaniu szyfrowania przesyłanych danych.

Nota prawna