Wersja polska English version

2005.12 System analizy i testowania wiedzy

Funkcją systemu jest automatyzacja procesu sprawdzania wiedzy pracowników (w tym Przedstawicieli Handlowych) niezależna od miejsca i czasu wykonywania testów.

Ze względu na specyfikę pracy Przedstawicieli Handlowych - proces podnoszenia kwalifikacji oraz sprawdzania wiedzy jest kosztowny, a jego przeprowadzenie - czasochłonne i skomplikowane logistyczne.

Wdrożenie Systemu Analizy Wiedzy pozwala na zaplanowanie oraz sprawne przeprowadzenie testów wiedzy u Przedstawicieli Handlowych i pozostałych pracowników firmy w sposób najmniej wpływający na ich podstawowe zadania.

Poza testowaniem wiedzy pracowników system pozwala również na budowę dobrze usystematyzowanej bazy wiedzy o produktach firmy oraz tematach związanych, która może być wykorzystana w tradycyjnych (papierowych) kwalifikacyjnych/okresowych testach wiedzy oraz przez systemy z rodziny eLearning.

Nota prawna