Wersja polska English version

2008.12 Wdrożenie telefonii IP CISCO

CCA wdrożyła system telefonii IP CISCO dla firmy Credit Agricole Life Insurance Europe S.A..
Nowoczesny system CISCO IP Telephony obsługiwać będzie CallCenter oraz warszawskie biuro CALI Europe S.A.

System telefonii oparty na rozwiązaniu CISCO Unified Communication poza funkcjami typowymi dla standardowych central telefonicznych dodatkowo pozwala na integrację usług głosowych z innymi usługami sieci LAN i WAN oraz stworzenie sieci usług konwergentnych. Zastosowanie sprzętu CISCO jako bazy dla komunikacji LAN pozwala na zunifikowanie warstwy komunikacyjnej jak również uproszczenie zarządzania usługami sieciowymi.

Nota prawna