Wersja polska English version

2003.08 Szkolenie dla Cap Gemini Ernst&Young

Celem miesięcznego cyklu warsztatów informatycznych "Qualified PHP Developer" będzie podniesienie kwalifikacji konsultantów firmy CGEY z zakresu programowania bazodanowych aplikacji internetowych w języku skryptowym PHP oraz technik zwiększania bezpieczeństwa i systemów autoryzacji użytkowników aplikacji rozproszonych.
Nota prawna