Wersja polska English version

2007.08 Kampania produktowa dla firmy farmaceutycznej w toku

CCA Computer Consultant Association podpisało umowę na przeprowadzenie dużej kampanii produktowej dla jednej z firm farmaceutycznych.

W kampanii wykorzystywane będę elektroniczne środki przekazu, dające możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, przy dużej efektywności przekazu i minimalizacji kosztów. Celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości u potencjalnych odbiorców preparatu oraz poinformowanie o korzyściach oraz zagrożeniach wynikających z niewiedzy oraz utrwalonych mitów.
Nota prawna